Artistiek afbeeldingen mixen


Deze workshop toont u hoe u op artistieke, semi-professionele manier afmeeldingen met elkaar kan
mixen. Wanneer u de techniek begrijpt, kunt u de oneindige mogelijkheden gaan uitproberen van de
functie "Bewerken >> Plakken speciaal >> Plakken als masker"


Om te beginnen kun u de afbeeldingen hieronder downloaden (rechter muisknop >> Doel opslaan als).
Open beide afbeeldingen in PhotoFiltre

         
A. Het masker maken:

1. Dupliceer de afbeelding met het portret
menu Afbeelding >> Dupliceren
Op deze manier kunt u een afbeeldign maken met
dezelfde afmetingen


2. Maak een kleurverloop van zwart naar wit
Menu Filter >> Kleuren >> Verloop
Richting: Van links naar rechts
Kleur 1 = Zwart, dekvermogen = 100 %
Color 2 = wit, dekvermogen = 100 %

3. Voeg wat ruis toe aan de kleurverloop
Menu Filter >> Ruis >> Ruis toevoegen
Hoeveelheid = 5
Uniform = aangevinkt

B. Het kleurverloop aan het portret toevoegen

4. Kopier de hele kleurverloop
Menu Selectie >> Alles Selecteren
Menu Bewerken >> Kopiëren

5.
Activeer de eerste afbeelding (met het portret)

6. Plak het kleur verloop achter het portret
Menu bewerken >> Plakken speciaal >> Toevoegen
Klembord inhoud samenvoegen = Rechts


7. Selecteer het resultaat en kopiër het.
Menu Selectie >> Alles Selecteren
Menu
Bewerken >> Kopiëren

C. Mix de twee afbeeldingen
8. Activeer de tweede afbeelding (met de wolken).

9. plak als afbeelding met masker
Menu Bewerken >> Plakken speciaal >> Plakken als masker

10. Druk op <enter> om de veranderingen door te voeren
(of <esc> om te annuleren).
 
Klik hier voor het uiteindelijke resultaat! 

 


Copyright Antonio Da Cruz
Vertaling Jeroen de Bruijn